Havskildpadder – Langsomme på land, hurtige i vand

 

Der er over 260 forskellige arter af skildpadder, heraf 7 forskellige arter af havskildpadder. Det er læderskilpadden, grøn havskildpadde/suppeskildpadde, ægte og uægte karetteskildpadde, australsk fladrygget havskildpadde, olivenfarvet Ridleyskildpadde og kemps Ridleyskildpadde.

 

 

Fællestræk

 

Fælles for dem alle er, at kroppens udformning minimerer vandmodstanden, når de svømmer gennem havet. Forlufferne minder næsten om vinger, hvilket får det til at se ud som om, at de flyver gennem vandet. Lige så hurtige de er i vand, er de typisk langsomme på land.

 

De har også tilfælles, at de lægger deres æg på strandende, og at de nyudklækkede skildpadder løber ud i havet på egen hånd.

 

Desværre er det også fælles for alle havskildpaddearterne, at de er truede, og i værste tilfælde er nogle arter totalt udryddet om 50 år, hvis vi mennesker fortsætter med at forringe deres leveforhold, blandt andet på strandene hvor de lægger æg. Der er også et antal skildpadder, der bliver fanget i fiskenet og drukner. Det sker ofte når man fisker udenom delfiner, for at fiskerne skal få “Dolphin-save” mærket på deres produkter – Det går tragisk nok udover mange andre havdyr som havskildpadder, hajer og sværdfisk.

 

 

shutterstock_7127584

Billede: Læderskildpadde

 

 

Læderskildpadden

(Leatherback turtle)

 

Læderskildpadden dykker ned til 1000 meter, hvilket er dybere end alle andre skildpadder og krybdyr, i kølige vande hvor hvaler normalt har det bedre end havskildpadder. Det er ved hjælp af skildpaddens størrelse, og læderskildpaddens særlige blodkredsløb, at den formår at holde varmen i vand der måler under 15 grader. Læderskildpadderne har svømmet de længste vandringer i stillehavet, på hele 10.500 km, fra ynglestrandende på Ny Guinea til kyster ud fra Oregon og Californien. Læderskildpadden har modsat de andre havskildpaddearter et blødt sort skjold, der former sig om dens ca. 150 cm lange, 200 – 500 kg tunge hvide krop og ben. Vægten opretholder den ved hovedsageligt at spise vandmænd.

 

 

shutterstock_9719890

Billede: Grøn havskildpadde

 

 

Grøn havskildpadde

(Green seaturtle)

 

Med en længde på ca. 150 cm og en kampvægt på op til 180 kg, spiser den grønne havskildpadde sig i sine 3 første leveår mæt kød, men herefter lever de udelukkende vegetarisk af alger og søgræs – som de spiser store mængder af hver dag. Og netop det store indtag af søgræs og alger hjælper undervandsøkosystemet, da det ellers ville vokse sig for højt til at fotosyntesen ville kunne lade sig gøre. Skildpaddens efterladenskaber er næringsrige, og vender tilbage til havgræsøkosystemet, til gavn for dyr og plantelivet. Skjoldet på den grønne havskildpadde nuancerer fra sort til rød og grønlige farver. Det anslås at de bliver op til 80 år gamle.

 

 

shutterstock_247505095

Billede: Ægte karetteskildpadde

 

 

Ægte karetteskildpadde

(Hawksbill turtle)

 

Den ægte karetteskildpadde er ca. 100 cm lang, og vejer op mellem 40 og 60 kg., og har et hjerteformet skjold. Den lever af svampe og smådyr. Den har betydning for andet dyreliv, ved at den bidder af stykker af koralrevene, med sin næblignende mund, for at få fat i svampe, hvilket giver andre arter fødemuligheder. De dykker typisk ikke lavere end ned til 20 m. Man regner med, at karetteskildpadden kan blive op til 50 år gammel, og der er teorier om at de er monogame ,og parrer sig med den samme mage, hver gang nye skildpadder undfanges ved strandende hvert tredje år.

 

 

shutterstock_67629868

Billede: Uægte karetteskildpadde

 

 

Uægte karetteskildpadde

(Loggerhead turtle)

 

Den uægte karetteskildpadde er ca. 100 cm lang, kan veje op til 180 kg og har et hjerteformet rødt/brunt skjold. Den har et større hoved, end sine artsfæller, det rummer et sæt stærke kæber, og er ligesom den ægte karetteskildpaddes formet som et næb. Denne karetteskildpadde er kødædende og lever af muslinger, krabber og vandmænd, og søger ofte efter føde i kystområdet eller hvor der er lavvande. Skildpadden er kendt for at være ret aggressiv, og hvis den føler sig truet, bruger den sine kæbekræfter til at rive truslen fra hinanden.

 

 

 

Australsk fladrygget havskildpadde

(Flatback)

 

Den Australske fladryggede havskildpadde kender man ikke meget til. Den er ca. 100 cm lang og vejer op til 90 kg. Dens skjold er brunt og har sorte pletter, og er som navnet antyder ret flat, hvilket gør den i stand til let at glide gennem vandet. Den Australkse fladryggede havskildpadde lever blandt andet af bløddyr, vandmænd og tang. Den lægger færre, men noget større æg end sine artsfæller, og lever op til 100 år i naturen, mest i de lavvandede områder omkring Australiens kyst.

 

 

shutterstock_239538592

Billede: Olivenfarvet Ridleyskildpadde

 

 

Olivenfarvet Ridleyskildpadde

(Olive Ridley)

 

Den olivenfarvede Ridleyskildpadde er lidt mindre end de andre havskildpadder, da den med sine 70 cm kun vejer op til 50 kg. Den har et olivengrønt og gråt hjerteformet skjold. Skildpadden er stort set altædende, og spiser alt fra hummer til vandmænd, snegle og søgræs. Den finder det meste af sin føde i havoverfladen, men kan dykke dybere end 150 m ned i dybet. Når de olivenfarvede Ridleyskildpadder skal lægge æg, hjælper de, modsat af deres artsfæller, hinanden med at grave plads i en fælles rede til deres æg.

 

shutterstock_169841216

Billede: Kemps Ridleyskildpadde

 

 

Kemps Ridleyskildpadde

(Kemp’s Ridley)

 

Kemps Ridleyskildpadde er verdens mindste havskildpadde, den er ca. 70 cm lang og vejer op til 45 kg. Dens favoritspise er krabber, som den knuser med sin næblignende mund, og som den ofte finder i sandet eller mudret vand. Kemps Ridleyskildpadden har en evne til at nedsætte sit stofskifte, hvilket gør dem i stand til at svømme og finde mad i koldt vand, og til at blive under vandet i flere timer af gangen. Indtil skildpadden er omkring 35 år gammel, er deres skjold grå-sort, men herefter bliver det mere grønt. Kemps Ridleyskildpadden kan blive op til 50 år gammel.

 

 

 

 

 

 

Kilder:

 

http://natgeo.dk/laederskildpadden-en-overlever

http://www.koralrev.dk/main.asp?id=457

http://viden.jp.dk/galathea/undervisning/temaer/default.asp?cid=11600

http://www.koralrev.dk/main.asp?id=458

http://www.moskusskildpadde.dk/228707825

Skriv din kommentar her: